عملیات آسفالت ریزی در ناحیه یک منظقه هفت‎

۲ شهریور ۱۳۹۵
عملیات آسفالت ریزی در ناحیه یک منظقه هفت‎ انجام شد.
حسین افخمی
http://www.tehranpicture.ir/u/6o4