حضور علیرضا زاکانی در دانشگاه شهید بهشتی

۱۶ آذر ۱۴۰۱
علیرضا زاکانی شهردار تهران امروز چهارشنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۱، به مناسبت روز دانشجو به دانشگاه شهید بهشتی رفت و در جمع دانشجویان این دانشگاه به ایراد سخنرانی پرداخت.
مجتبی عرب زاده
http://www.tehranpicture.ir/u/jPc