دیدار وزیر آموزش و پرورش با شهردار تهران

۱۵ آذر ۱۴۰۱
شامگاه 15 آذر 1401، جلسه مقدمات تهیه سند همکاری وزارت آموزش و پرورش و شهرداری تهران در حوزه های فرهنگی و اجتماعی با موضوع مولدسازی سرمایه های آموزش و پرورش با رویکرد نوسازی و توسعه فضاهای آموزشی و همچنین تولید مسکن برای فرهنگیان که با حضور یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش و علیرضا زاکانی شهردار تهران و جمعی از معاونان و مدیران وزارت آموزش و پرورش و شهرداری برگزار شد.
مجتبی عرب زاده
http://www.tehranpicture.ir/u/jPa