جلسه کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی

۸ آذر ۱۴۰۱
روز سه شنبه ۸ آذر ماه ۱۴۰۱، با حضور علیرضا زاکانی شهردار تهران، جلسه کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
مجتبی عرب زاده
http://www.tehranpicture.ir/u/jzi