گردهمایی بزرگ دانشجویان بسیجی استان تهران

۲ آذر ۱۴۰۱
گردهمایی بزرگ دانشجویان بسیجی استان تهران عصر روز چهارشنبه ۲ آذر ۱۴۰۱ با حضور علیرضا زاکانی شهردار تهران در شهر ری برگزار شد.
مجتبی عرب زاده
http://www.tehranpicture.ir/u/jz9