آیین تقدیر از فرزندان نودانشجوی همکاران شرکت خودرو سرویس شهر

۳۰ آبان ۱۴۰۱
آیین تقدیر از فرزندان نودانشجوی همکاران راننده شهرداری تهران، با حضور مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران، مهدی پیرهادی، حبیب کاشانی و سید احمد علوی از اعضای شورای اسلامی شهر، جواد مالکی مدیرعامل سازمان بازنشستگی شهرداری تهران و افشین جباری مدیرعامل شرکت خودرو سرویس شهر، دوشنبه 30 آبان 1401 برگزار شد.
شایان محرابی
http://www.tehranpicture.ir/u/jz1