آیین رونمایی از تاکسی‌ون‌های جدید شهرداری تهران

۲۸ آبان ۱۴۰۱
ظهر شنبه 28 آبان ماه 1401 آیین رونمایی از تاکسی‌ون‌های جدید شهرداری تهران با حضور علیرضا زاکانی شهردار پایتخت برگزار شد.
مجتبی عرب زاده
http://www.tehranpicture.ir/u/jyU