آیین تکریم و معارفه رئیس مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران

۲۸ آبان ۱۴۰۱
مجتبی عرب زاده
http://www.tehranpicture.ir/u/jyV