همایش فصلی مدیران و آیین رونمایی از بسته خرسندساز کارکنان شهرداری تهران

۲۳ آبان ۱۴۰۱
عصر دوشنبه بیست و سوم آبان ماه 1401 همایش فصلی مدیران و آیین رونمایی از بسته خرسندساز کارکنان شهرداری تهران با حضور علیرضا زاکانی شهردار تهران و جمعى از مدیران شهرى در برج میلاد برگزارشد.
مجتبی عرب زاده
http://www.tehranpicture.ir/u/jyM