بازدید اصحاب رسانه از پایگاه های مدیریت بحران

۲۳ آبان ۱۴۰۱
صبح دوشنبه ۲۳ آبان ماه ۱۴۰۱، اصحاب رسانه از پایگاه های ویژه ستاد مدیریت بحران شهرداری تهران در مناطق ۶ و ۱۱ بازدید کردند. در انتهای این بازدید، علی نصیری رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.
سبحان فرج ون
http://www.tehranpicture.ir/u/jyL