تعمیرات تخصصی زیر گذر علم و فناوری شهر قدس

۲۲ آبان ۱۴۰۱
پروژه تعمیرات تخصصی زیر گذر علم و فناوری شهر قدس که چندی پیش در دستور کار شرکت یادمان سازه قرار گرفته بود حالا به پیشرفت 20 درصدی رسیده است.
سبحان فرج ون
http://www.tehranpicture.ir/u/jyJ