نمایش نبرد گالیله‎

تاریخ: ۱ شهریور ۱۳۹۵
نمایش نبرد گالیله به کارگردانی مسعود طیبی و بازیگری اریاز ذالفقاری، الهام جدی، زهره زرگر، محمدرضا جوادی، شهاب ملک پور، سالار خمسه، ایمان میرهاشمی، شیوا امانی، علی محمودزاده، مژگان رایگان، محمدصادق، سهیل باباعلی، رضاشرافتی، فخردین سعادت زاده، مرتضی پادیاد، مهدی حیدری یان و علیرضا قیدری در تالار مولوی - سالن بزرگ بروی صحنه رفت.
عکاس: ساناز دریایی
نمایش نبرد گالیله‎ 1

نمایش نبرد گالیله‎ 1

نمایش نبرد گالیله‎ 2

نمایش نبرد گالیله‎ 2

نمایش نبرد گالیله‎ 3

نمایش نبرد گالیله‎ 3

نمایش نبرد گالیله‎ 4

نمایش نبرد گالیله‎ 4

نمایش نبرد گالیله‎ 5

نمایش نبرد گالیله‎ 5

نمایش نبرد گالیله‎ 6

نمایش نبرد گالیله‎ 6

نمایش نبرد گالیله‎ 7

نمایش نبرد گالیله‎ 7

نمایش نبرد گالیله‎ 8

نمایش نبرد گالیله‎ 8

نمایش نبرد گالیله‎ 9

نمایش نبرد گالیله‎ 9

نمایش نبرد گالیله‎ 10

نمایش نبرد گالیله‎ 10

نمایش نبرد گالیله‎ 11

نمایش نبرد گالیله‎ 11

نمایش نبرد گالیله‎ 12

نمایش نبرد گالیله‎ 12

نمایش نبرد گالیله‎ 13

نمایش نبرد گالیله‎ 13

نمایش نبرد گالیله‎ 14

نمایش نبرد گالیله‎ 14

نمایش نبرد گالیله‎ 15

نمایش نبرد گالیله‎ 15

نمایش نبرد گالیله‎ 16

نمایش نبرد گالیله‎ 16

نمایش نبرد گالیله‎ 17

نمایش نبرد گالیله‎ 17

نمایش نبرد گالیله‎ 18

نمایش نبرد گالیله‎ 18

نمایش نبرد گالیله‎ 19

نمایش نبرد گالیله‎ 19

نمایش نبرد گالیله‎ 20

نمایش نبرد گالیله‎ 20

نمایش نبرد گالیله‎ 21

نمایش نبرد گالیله‎ 21

نمایش نبرد گالیله‎ 22

نمایش نبرد گالیله‎ 22

نمایش نبرد گالیله‎ 23

نمایش نبرد گالیله‎ 23

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید