۲ بهمن ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

کلاس اولی‌ها میهمان دفتر شهردار تهران

تاریخ: ۲۶ اسفند ۱۳۹۳
امروز صبح کلاس اولی‌های منطقه۱۷ میهمان شهرداری تهران بودند تا کار در شهرداری تهران را تجربه کنند.
عکاس: وحید شیخی
کلاس اولی‌ها میهمان دفتر شهردار تهران 1

کلاس اولی‌ها میهمان دفتر شهردار تهران 1

کلاس اولی‌ها میهمان دفتر شهردار تهران 2

کلاس اولی‌ها میهمان دفتر شهردار تهران 2

کلاس اولی‌ها میهمان دفتر شهردار تهران 3

کلاس اولی‌ها میهمان دفتر شهردار تهران 3

کلاس اولی‌ها میهمان دفتر شهردار تهران 4

کلاس اولی‌ها میهمان دفتر شهردار تهران 4

کلاس اولی‌ها میهمان دفتر شهردار تهران 5

کلاس اولی‌ها میهمان دفتر شهردار تهران 5

کلاس اولی‌ها میهمان دفتر شهردار تهران 6

کلاس اولی‌ها میهمان دفتر شهردار تهران 6

کلاس اولی‌ها میهمان دفتر شهردار تهران 7

کلاس اولی‌ها میهمان دفتر شهردار تهران 7

کلاس اولی‌ها میهمان دفتر شهردار تهران 8

کلاس اولی‌ها میهمان دفتر شهردار تهران 8

کلاس اولی‌ها میهمان دفتر شهردار تهران 9

کلاس اولی‌ها میهمان دفتر شهردار تهران 9

کلاس اولی‌ها میهمان دفتر شهردار تهران 10

کلاس اولی‌ها میهمان دفتر شهردار تهران 10

کلاس اولی‌ها میهمان دفتر شهردار تهران 11

کلاس اولی‌ها میهمان دفتر شهردار تهران 11

کلاس اولی‌ها میهمان دفتر شهردار تهران 12

کلاس اولی‌ها میهمان دفتر شهردار تهران 12

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید