کلاس اولی‌ها میهمان دفتر شهردار تهران

تاریخ: ۲۶ اسفند ۱۳۹۳
امروز صبح کلاس اولی‌های منطقه۱۷ میهمان شهرداری تهران بودند تا کار در شهرداری تهران را تجربه کنند.
عکاس: وحید شیخی
کلاس اولی‌ها میهمان دفتر شهردار تهران 1

کلاس اولی‌ها میهمان دفتر شهردار تهران 1

کلاس اولی‌ها میهمان دفتر شهردار تهران 2

کلاس اولی‌ها میهمان دفتر شهردار تهران 2

کلاس اولی‌ها میهمان دفتر شهردار تهران 3

کلاس اولی‌ها میهمان دفتر شهردار تهران 3

کلاس اولی‌ها میهمان دفتر شهردار تهران 4

کلاس اولی‌ها میهمان دفتر شهردار تهران 4

کلاس اولی‌ها میهمان دفتر شهردار تهران 5

کلاس اولی‌ها میهمان دفتر شهردار تهران 5

کلاس اولی‌ها میهمان دفتر شهردار تهران 6

کلاس اولی‌ها میهمان دفتر شهردار تهران 6

کلاس اولی‌ها میهمان دفتر شهردار تهران 7

کلاس اولی‌ها میهمان دفتر شهردار تهران 7

کلاس اولی‌ها میهمان دفتر شهردار تهران 8

کلاس اولی‌ها میهمان دفتر شهردار تهران 8

کلاس اولی‌ها میهمان دفتر شهردار تهران 9

کلاس اولی‌ها میهمان دفتر شهردار تهران 9

کلاس اولی‌ها میهمان دفتر شهردار تهران 10

کلاس اولی‌ها میهمان دفتر شهردار تهران 10

کلاس اولی‌ها میهمان دفتر شهردار تهران 11

کلاس اولی‌ها میهمان دفتر شهردار تهران 11

کلاس اولی‌ها میهمان دفتر شهردار تهران 12

کلاس اولی‌ها میهمان دفتر شهردار تهران 12

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید