مجمع مشورتی روسای شوراهای اسلامی شهرهای مراکز استان ها

۱۸ آبان ۱۴۰۱
شصت و چهارمین مجمع مشورتی روسای شوراهای اسلامی شهرهای مراکز استان ها صبح روز 18 آبان 1401 با حضور شهردار تهران علیرضا زاکانی برگزار شد.
حمید رضا درجاتی
http://www.tehranpicture.ir/u/jp6