دیدار شهردار تهران با دانشجویان دانشگاه تربیت معلم رجایی

۱۷ آبان ۱۴۰۱
همایش "افول آمریکا" با حضور علیرضا زاکانی، شهردار تهران در دانشگاه تربیت معلم شهید رجایی، سه شنبه 17 آبان 1401 برگزار شد.
حمیدرضا درجاتی
http://www.tehranpicture.ir/u/jp3