سوارکاری ورزشی برای کودکان‎

تاریخ: ۱ شهریور ۱۳۹۵
سوارکاری از ورزشهایی است که در چند دههٔ اخیر مورد توجه خاصی قرار گرفته‌است، با این وجود سابقه‌ای طولانی داشته‌است و می‌توان آن را از کهن‌ترین ورزش‌ها به‌شمار آورد. این ورزش امروزه نه تنها به عنوان یک رقابت سالم و مفید، بلکه به عنوان سرگرمی و به منظور گذراندن اوقات فراغت مورد توجه قرار گرفته‌است، و با این که نسبت به بسیاری از ورزش‌ها پرهزینه به نظر می‌رسد، هر ساله تعداد بیشتری طرفدار به سوی خود جلب می‌کند.
عکاس: حامد فرج اله
سوارکاری ورزشی برای کودکان‎ 1

سوارکاری ورزشی برای کودکان‎ 1

سوارکاری ورزشی برای کودکان‎ 2

سوارکاری ورزشی برای کودکان‎ 2

سوارکاری ورزشی برای کودکان‎ 3

سوارکاری ورزشی برای کودکان‎ 3

سوارکاری ورزشی برای کودکان‎ 4

سوارکاری ورزشی برای کودکان‎ 4

سوارکاری ورزشی برای کودکان‎ 5

سوارکاری ورزشی برای کودکان‎ 5

سوارکاری ورزشی برای کودکان‎ 6

سوارکاری ورزشی برای کودکان‎ 6

سوارکاری ورزشی برای کودکان‎ 7

سوارکاری ورزشی برای کودکان‎ 7

سوارکاری ورزشی برای کودکان‎ 8

سوارکاری ورزشی برای کودکان‎ 8

سوارکاری ورزشی برای کودکان‎ 9

سوارکاری ورزشی برای کودکان‎ 9

سوارکاری ورزشی برای کودکان‎ 10

سوارکاری ورزشی برای کودکان‎ 10

سوارکاری ورزشی برای کودکان‎ 11

سوارکاری ورزشی برای کودکان‎ 11

سوارکاری ورزشی برای کودکان‎ 12

سوارکاری ورزشی برای کودکان‎ 12

سوارکاری ورزشی برای کودکان‎ 13

سوارکاری ورزشی برای کودکان‎ 13

سوارکاری ورزشی برای کودکان‎ 14

سوارکاری ورزشی برای کودکان‎ 14

سوارکاری ورزشی برای کودکان‎ 15

سوارکاری ورزشی برای کودکان‎ 15

سوارکاری ورزشی برای کودکان‎ 16

سوارکاری ورزشی برای کودکان‎ 16

سوارکاری ورزشی برای کودکان‎ 17

سوارکاری ورزشی برای کودکان‎ 17

سوارکاری ورزشی برای کودکان‎ 18

سوارکاری ورزشی برای کودکان‎ 18

سوارکاری ورزشی برای کودکان‎ 19

سوارکاری ورزشی برای کودکان‎ 19

سوارکاری ورزشی برای کودکان‎ 20

سوارکاری ورزشی برای کودکان‎ 20

سوارکاری ورزشی برای کودکان‎ 21

سوارکاری ورزشی برای کودکان‎ 21

سوارکاری ورزشی برای کودکان‎ 22

سوارکاری ورزشی برای کودکان‎ 22

سوارکاری ورزشی برای کودکان‎ 23

سوارکاری ورزشی برای کودکان‎ 23

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید