نخستین مرکز مدیریت یکپارچه پسماند شهری

۶ آبان ۱۴۰۱
همزمان با دهمین شنبه امید و افتخار، نخستین مرکز مدیریت یکپارچه پسماند شهری در منطقه کوهک به بهره‌برداری خواهد رسید که با افتتاح این مجموعه ۷۵۰ تن زباله در مناطق ۵، ۲۱ و ۲۲ مدیریت می‌شود. پیشتر این مرکز به صورت آزمایشی مدتی فعالیت داشته است.
سبحان فرج ون
http://www.tehranpicture.ir/u/joh