باغ موزه دفاع مقدس‎

تاریخ: ۳۰ مرداد ۱۳۹۵
موزه دفاع مقدس و ترویج فرهنگ مـقاومت به عـنوان محلی برای ارائه بخش اندکی از حماسه ملت غیور ایران در دوران انقلاب و دفاع مقدس در کنار مجموعه های بزرگ فرهنگی شهر نظیر باغ کتاب تهران، کتاب خانه ملی ، فرهنگستان های جمهوری اسلامی ، باغ هنر، تهران سرای قرآن و مصلای بزرگ تهران به عنوان قطب فرهنگی شهر تهران قرار گرفته است . ارائه ی محتوا، روح حماسی و معارف دفاع مقدس در قالب فناوری های نوین اعم از نمایشی ، تعاملی و تلفیقی، نمایش و ارائه صحنه های دفاع مقدس و تصاویر رزمندگان و شهداء در فضای باز موزه با صفحات نمایشگر بزرگ حضور راویـان ویژه که خود فرمانده و یا رزمنده دوران دفـاع مقـدس بوده و به روایت صحنه ها و تـاریخ دفـاع مقـدس می پردازند.
عکاس: حامد فرج اله
باغ موزه دفاع مقدس‎ 1

باغ موزه دفاع مقدس‎ 1

باغ موزه دفاع مقدس‎ 2

باغ موزه دفاع مقدس‎ 2

باغ موزه دفاع مقدس‎ 3

باغ موزه دفاع مقدس‎ 3

باغ موزه دفاع مقدس‎ 4

باغ موزه دفاع مقدس‎ 4

باغ موزه دفاع مقدس‎ 5

باغ موزه دفاع مقدس‎ 5

باغ موزه دفاع مقدس‎ 6

باغ موزه دفاع مقدس‎ 6

باغ موزه دفاع مقدس‎ 7

باغ موزه دفاع مقدس‎ 7

باغ موزه دفاع مقدس‎ 8

باغ موزه دفاع مقدس‎ 8

باغ موزه دفاع مقدس‎ 9

باغ موزه دفاع مقدس‎ 9

باغ موزه دفاع مقدس‎ 10

باغ موزه دفاع مقدس‎ 10

باغ موزه دفاع مقدس‎ 11

باغ موزه دفاع مقدس‎ 11

باغ موزه دفاع مقدس‎ 12

باغ موزه دفاع مقدس‎ 12

باغ موزه دفاع مقدس‎ 13

باغ موزه دفاع مقدس‎ 13

باغ موزه دفاع مقدس‎ 14

باغ موزه دفاع مقدس‎ 14

باغ موزه دفاع مقدس‎ 15

باغ موزه دفاع مقدس‎ 15

باغ موزه دفاع مقدس‎ 16

باغ موزه دفاع مقدس‎ 16

باغ موزه دفاع مقدس‎ 17

باغ موزه دفاع مقدس‎ 17

باغ موزه دفاع مقدس‎ 18

باغ موزه دفاع مقدس‎ 18

باغ موزه دفاع مقدس‎ 19

باغ موزه دفاع مقدس‎ 19

باغ موزه دفاع مقدس‎ 20

باغ موزه دفاع مقدس‎ 20

باغ موزه دفاع مقدس‎ 21

باغ موزه دفاع مقدس‎ 21

باغ موزه دفاع مقدس‎ 22

باغ موزه دفاع مقدس‎ 22

باغ موزه دفاع مقدس‎ 23

باغ موزه دفاع مقدس‎ 23

باغ موزه دفاع مقدس‎ 24

باغ موزه دفاع مقدس‎ 24

باغ موزه دفاع مقدس‎ 25

باغ موزه دفاع مقدس‎ 25

باغ موزه دفاع مقدس‎ 26

باغ موزه دفاع مقدس‎ 26

باغ موزه دفاع مقدس‎ 27

باغ موزه دفاع مقدس‎ 27

باغ موزه دفاع مقدس‎ 28

باغ موزه دفاع مقدس‎ 28

باغ موزه دفاع مقدس‎ 29

باغ موزه دفاع مقدس‎ 29

باغ موزه دفاع مقدس‎ 30

باغ موزه دفاع مقدس‎ 30

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید