مراسم آغاز سال تحصیلی در مدرسه استثنایی شهید رضا ساریخانی

۲ مهر ۱۴۰۱
مراسم آغاز سال تحصیلی 1401 با حضور علیرضا زاکانی شهردار تهران در مدرسه کودکان استثنایی شهید رضا ساریخانی برگزار شد.
مجتبی عرب زاده
http://www.tehranpicture.ir/u/jl1