پروژه مرمت کانال هاى جمع آورى آب هاى سطحى

۳۰ شهریور ۱۴۰۱
با نزدیک شدن به فصل پاییز و بارش باران، پروژه عملیات اجرایی ترمیم و مرمت مجاری شبکه اصلی لوله ها و کانال های سرپوشیده آبهای سطحی در حوضه آبریز مرکزی تهران (قلقلی) در منطقه 2 شهرداری تهران، به طول ۱۶۰۰ متر از ابتدای خیابان تاکستان تا انتهای خیابان حبیب اللهی به همت شرکت خاکریز آب در حال اجراست و به زودى به مراحل نهایى خواهد رسید.
شایان محرابی
http://www.tehranpicture.ir/u/jkr