خدمات شهرداری منطقه ۲۲ در گذرگاه مرزی خسروی

۲۴ شهریور ۱۴۰۱
با نزدیک شدن به روز اربعین، شهردارى منطقه ۲۲ تهران در گذرگاه مرزی خسروی در حال خدمت رسانى به زائران حسینى مى باشد.
مصطفی علیزاده
http://www.tehranpicture.ir/u/jk2