نودمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران

۱۵ شهریور ۱۴۰۱
شهردار پایتخت با حضور در نودمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران به تشریح عملکرد شهرداری طی ۱۲ ماه گذشته پرداخت.
مجتبی عرب زاده
http://www.tehranpicture.ir/u/jir