آیین رونمایی مرحله نخست واگذاری ناوگان حمل و نقل شهری

۱۴ شهریور ۱۴۰۱
وزارت کشور در راستای تحقق برنامه تأمین ۱۰ هزار دستگاه اتوبوس جهت تقویت سامانه‌های اتوبوسرانی شهری سراسر کشور، در گام نخست قرارداد تأمین ۲ هزار دستگاه اتوبوس را با یک خودروساز داخلی در اواخر سال گذشته منعقد کرد که سهم شهرداری تهران در این قرارداد ۹۰۰ دستگاه اتوبوس است که در مرحله نخست تعدادی دستگاه اتوبوس توسط وزارت کشور به شهرداری تهران تحویل داده شد.
حمید رضا درجاتی - علیرضا مرادی
http://www.tehranpicture.ir/u/jil