هشتاد و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران

۱۳ شهریور ۱۴۰۱
هشتاد و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران ، یکشنبه ۱۳ شهریور ۱۴۰۱ برگزار شد.
شایان محرابی
http://www.tehranpicture.ir/u/jik