تعمیرات پل تقاطع بزرگراه یادگار امام(ره) با خیابان ستارخان

۸ شهریور ۱۴۰۱
تعمیرات تخصصی پل تقاطع بزرگراه یادگار امام(ره) با خیابان ستارخان که چندی پیش در دستور کار قرار گرفته بود حالا به پیشرفت 30 درصدی رسیده است، این اقدامات شامل اجرای ملات ترمیمی برای ستون های با تخریب کم و مرمت با بتن و گروت(نوعی ملات با مقاومت بالا) برای ستون های با تخریب زیاد است و هم اکنون فعالیت های مختلفی از قبیل چکش کاری به همراه تعیین و تخریب موضعی بتن های پوک شده ستون ها، رنگ زدایی و نیز کاشت آرماتور و مرمت ستون ها با بتن و گروت در حال انجام است.
حمید رضا درجاتی
http://www.tehranpicture.ir/u/ji1