خانه پدری فروغ فرخزاد

۷ شهریور ۱۴۰۱
خانه پدری فروغ فرخزاد، شاعر معاصر ایرانی، با شماره سند ۳۲۱۰۸ در فهرست آثار ملی به ثبت رسید. بسیاری از آثار فروغ فرخزاد در این خانه ایجاد شده و این خانه علاوه بر تاریخی بودن، دارای شئون ادبی و ملی است. این خانه در محله چهار راه مولوی منطقه 11 تهران واقع شده است و پس از چند سال کش و قوس سرانجام به تملک شهرداری درآمد و کارهای مرمت و بازسازی آن به زودی آغاز خواهد شد.
شایان محرابی
http://www.tehranpicture.ir/u/jhA