نمایش روضه مجسم (بیابان بی کسی)

۱۰ اَمرداد ۱۴۰۱
اهدای شال مشکی به نشانه آغاز عزای سرور و سالار شهیدان و اجرای نمایش روضه مجسم (بیابان بی کسی) در سازمان بهشت حضرت زهرا(س) برگزار شد.
علی صابری توکلی
http://www.tehranpicture.ir/u/jfo