نخستین سوگواره بین المللی شبیه خوانی

۵ اَمرداد ۱۴۰۱
نخستین سوگواره بین المللی شبیه خوانی با حضور گروه شبیه خوانی از استان اصفهان و کشور نیجریه در میدان آئینی امام حسین (ع) در حال اجرا می باشند
میلاد بهشتی
http://www.tehranpicture.ir/u/jeA