نشست خبری معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران

۳ اَمرداد ۱۴۰۱
ظهر روز دوشنبه ۳ مردادماه ۱۴۰۱، نشست خبری سید مجتبی شفیعی، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در ساختمان این معاونت با حضور خبرنگاران و اهالی رسانه برگزار شد.
سبحان فرج ون
http://www.tehranpicture.ir/u/jen