عملیات تراش و روکش مکانیزه آسفالت در منطقه ۱۷

۳ اَمرداد ۱۴۰۱
عملیات تراش و روکش مکانیزه آسفالت در سطح معابر نواحی سه گانه منطقه ۱۷ که از اواسط تیرماه آغاز شده، به صورت شبانه روزی در حال انجام است و به زودی به اتمام خواهد رسید.
وحید دانشور
http://www.tehranpicture.ir/u/jem