عملیات جمع آوری ریل‌ها و شاسی گذاری در حریم راه آهن تهران اهواز

۳ اَمرداد ۱۴۰۱
عملیات جمع آوری ریل‌ها و شاسی گذاری در حریم راه آهن تهران اهواز، جهت ادامه اجرای پروژه احداث زیرگذر سواره رو در حریم خط تهران اهواز توسط معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه 17 آغاز شده و به زودی به پایان خواهد رسید.
وحید دانشور
http://www.tehranpicture.ir/u/jel