بازدید شهردار تهران از پروژه شاخه غربی بزرگراه یادگار امام(ره)

۲ اَمرداد ۱۴۰۱
آخرین وضعیت پروژه احداث شاخه غربی بزرگراه یادگار امام(ره)، یکشنبه ۰۲ مرداد ماه ۱۴۰۱ با حضور میدانی علیرضا زاکانی شهردار تهران و دیگر مدیران شهرداری بررسی شد.
شایان محرابی
http://www.tehranpicture.ir/u/jei