سرای بوعلی بورس فرش ایران‎

تاریخ: ۲۵ مرداد ۱۳۹۵
سرای بو علی یکی از ده ها سرای های فروش فرش دستباف بازار تهران است که در بازار عباس آباد تهران واقع شده است و بورس فرش و تابلو فرش دستبافت ایران به شمار می آید.
عکاس: حامد فرج اله
سرای بوعلی بورس فرش ایران‎ 1

سرای بوعلی بورس فرش ایران‎ 1

سرای بوعلی بورس فرش ایران‎ 2

سرای بوعلی بورس فرش ایران‎ 2

سرای بوعلی بورس فرش ایران‎ 3

سرای بوعلی بورس فرش ایران‎ 3

سرای بوعلی بورس فرش ایران‎ 4

سرای بوعلی بورس فرش ایران‎ 4

سرای بوعلی بورس فرش ایران‎ 5

سرای بوعلی بورس فرش ایران‎ 5

سرای بوعلی بورس فرش ایران‎ 6

سرای بوعلی بورس فرش ایران‎ 6

سرای بوعلی بورس فرش ایران‎ 7

سرای بوعلی بورس فرش ایران‎ 7

سرای بوعلی بورس فرش ایران‎ 8

سرای بوعلی بورس فرش ایران‎ 8

سرای بوعلی بورس فرش ایران‎ 9

سرای بوعلی بورس فرش ایران‎ 9

سرای بوعلی بورس فرش ایران‎ 10

سرای بوعلی بورس فرش ایران‎ 10

سرای بوعلی بورس فرش ایران‎ 11

سرای بوعلی بورس فرش ایران‎ 11

سرای بوعلی بورس فرش ایران‎ 12

سرای بوعلی بورس فرش ایران‎ 12

سرای بوعلی بورس فرش ایران‎ 13

سرای بوعلی بورس فرش ایران‎ 13

سرای بوعلی بورس فرش ایران‎ 14

سرای بوعلی بورس فرش ایران‎ 14

سرای بوعلی بورس فرش ایران‎ 15

سرای بوعلی بورس فرش ایران‎ 15

سرای بوعلی بورس فرش ایران‎ 16

سرای بوعلی بورس فرش ایران‎ 16

سرای بوعلی بورس فرش ایران‎ 17

سرای بوعلی بورس فرش ایران‎ 17

سرای بوعلی بورس فرش ایران‎ 18

سرای بوعلی بورس فرش ایران‎ 18

سرای بوعلی بورس فرش ایران‎ 19

سرای بوعلی بورس فرش ایران‎ 19

سرای بوعلی بورس فرش ایران‎ 20

سرای بوعلی بورس فرش ایران‎ 20

سرای بوعلی بورس فرش ایران‎ 21

سرای بوعلی بورس فرش ایران‎ 21

سرای بوعلی بورس فرش ایران‎ 22

سرای بوعلی بورس فرش ایران‎ 22

سرای بوعلی بورس فرش ایران‎ 23

سرای بوعلی بورس فرش ایران‎ 23

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید