جلسه شورای شهر با حضور علیرضا زاکانی

۱۲ تیر ۱۴۰۱
صبح یکشنبه 12 تیرماه 1401 علیرضا زاکانی با حضور در هفتاد و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران، درباره برنامه های آتی خود توضیحاتی را ارائه داد.
مجتبی عرب زاده
http://www.tehranpicture.ir/u/jbr