حضور شهردار تهران در نماز جمعه

۱۰ تیر ۱۴۰۱
علیرضا زاکانی شهردار تهران در نماز جمعه - ۱۰ تیر ۱۴۰۱- که در مصلی امام خمینی (ره)، برگزار شد حضور پیدا کرد و پیش از خطبه های نماز جمعه سخنرانی کرد.
مجتبی عرب زاده
http://www.tehranpicture.ir/u/jbm