اولین جلسه هیات امنای سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران

۹ تیر ۱۴۰۱
اولین جلسه هیات امنای سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران به ریاست علیرضا زاکانی شهردار تهران برگزار شد.
مجتبی عرب زاده
http://www.tehranpicture.ir/u/jbi