نشست خبری رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران

۸ تیر ۱۴۰۱
صبح روز چهارشنبه ۸ تیرماه ۱۴۰۱، نشست خبری عبدالمطهر محمدخانی رییس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران در تشریح برنامه های نمایشگاه تهران 1401 در ساختمان این مرکز برگزار شد.
سبحان فرج ون
http://www.tehranpicture.ir/u/jbe