پایگاه مشاوره حقوقی در ایستگاه مترو امام خمینی(ره)

۶ تیر ۱۴۰۱
به همت معاونت امور فرهنگی و اجتماعی شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه از تاریخ یکم تا هفتم تیرماه در ۱۹ ایستگاه مترو پایگاه مشاوره حقوقی برپا شده است.
سبحان فرج ون
http://www.tehranpicture.ir/u/jb2