بازدید شهردار تهران از گروه صنعتی مپنا

۲ تیر ۱۴۰۱
ظهر پنج شنبه دوم تیر ماه ١٤٠١ علیرضا زاکانی شهردار تهران با حضور در مجتمع مپنا از بخش‌های مختلف این گروه صنعتی بازدید کرد.
مجتبی عرب زاده
http://www.tehranpicture.ir/u/jav