بازدید شهردار تهران از پروژه خط ۶ مترو پایتخت

۲ تیر ۱۴۰۱
صبح پنج شنبه ٢ تیر ماه ١٤٠١ علیرضا زاکانی به همراه جمعى از مدیران شهرى از آخرین وضعیت احداث و تکمیل ایستگاه‌های میانی خط ۶ مترو تهران بازدید به عمل آورد.
مجتبی عرب زاده
http://www.tehranpicture.ir/u/jau