مراسم بزرگداشت شهید مصطفی چمران

۲ تیر ۱۴۰۱
مراسم بزرگداشت شهید مصطفی چمران چهارشنبه شب اول تیرماه 1401 با حضور علیرضا زاکانی شهردار تهران برگزار شد.
مجتبی عرب زاده
http://www.tehranpicture.ir/u/jar