اولین نشست ستاد راهبری مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان ها و بنگاه های اقتصادی شهر تهران

۳۱ خرداد ۱۴۰۱
اولین نشست ستاد راهبری مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان ها و بنگاه های اقتصادی شهر تهران عصر امروز با حضور علیرضا زاکانی شهردار تهران برگزار شد.
مجتبی عرب زاده
http://www.tehranpicture.ir/u/jal