نشست اجرایی نمایشگاه تهران ۱۴۰۱

۳۱ خرداد ۱۴۰۱
نشست اجرایی نمایشگاه شهرهای خواهرخوانده و توانمندی مدیریت شهری تهران ۱۴۰۱ با حضور حامد احسان بخش معاون تبلیغات، محمد صائبی معاون روابط عمومی مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران و مدیران روابط عمومی مناطق شهرداری تهران، سه شنبه 31 خرداد 1401 برگزار شد.
شایان محرابی
http://www.tehranpicture.ir/u/jak