جلسه بررسی کاهش فرایند صدور پروانه

۲۶ خرداد ۱۴۰۱
جلسه بررسی ابعاد کاهش مدت زمان صدور پروانه به ریاست علیرضا زاکانی و با حضور تعدادی از مدیران شهری برگزار شد.
مجتبی عرب زاده
http://www.tehranpicture.ir/u/ja5