هفتادو چهارمین جلسه شورای حمل و نقل و ترافیک شهر تهران

۲۵ خرداد ۱۴۰۱
هفتادو چهارمین جلسه شورای حمل و نقل و ترافیک شهر تهران ظهر امروز چهارشنبه ۲۵ خردادماه ۱۴۰۱ با حضور علیرضا زاکانی شهردار تهران و نمایندگان دستگاه های مسئول در حوزه حمل و نقل شهری برگزار شد.
مجتبی عرب زاده
http://www.tehranpicture.ir/u/ja2