نشست خبری مدیرعامل سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهر تهران

۲۵ خرداد ۱۴۰۱
بعد از ظهر روز چهارشنبه ۲۵ خردادماه ۱۴۰۱، نشست خبری مهدی شریفیان مدیرعامل سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهر تهران با حضور اصحاب رسانه برگزار شد.
سبحان فرج ون
http://www.tehranpicture.ir/u/ja1