توزیع 800 وسیله ورزشی و تندرستی در مناطق 22 گانه تهران

۲۵ خرداد ۱۴۰۱
صبح چهارشنبه ٢٥ خرداد ماه ١٤٠١ آیین توزیع ٨٠٠ وسیله ورزشی و تندرستی در مناطق ٢٢ گانه تهران به همت سازمان زیباسازى شهردارى تهران با حضور مدیران شهرى و ورزشکاران پیشکسوت در بوستان ولایت برگزار شد.
حمید رضا درجاتی
http://www.tehranpicture.ir/u/ja0