اولین همایش ملی حمایت از اطفال و نوجوانان

۲۳ خرداد ۱۴۰۱
اولین همایش ملی حمایت از اطفال و نوجوانان با رویکرد کودکان آسیب دیده و در معرض آسیب های اجتماعی با حضور علیرضا زاکانی شهردار تهران برگزار شد.
مجتبی عرب زاده
http://www.tehranpicture.ir/u/j9v