روز جهانی مقابله با کار کودک

۲۲ خرداد ۱۴۰۱
ظهر یکشنبه 22 خرداد ماه 1401 ویژه برنامه روز جهانی مقابله با کار کودک به همت شهرداری منطقه 19 با حضور مهدی هدایت شهردار منطقه و جمعی از کودکان کار در بوستان ولایت برگزار شد.
حمید رضا درجاتی
http://www.tehranpicture.ir/u/j9t