همایش فصلی هیات مرکزی گزینش شهرداری تهران

۲۱ خرداد ۱۴۰۱
صبح روز شنبه ۲۱ خردادماه ۱۴۰۱، همایش فصلی هیات مرکزی گزینش شهرداری تهران با حضور محمد شوریابی نماینده شهردار و دبیر هیات مرکزی گزینش شهرداری تهران و داود گودرزی رئیس سازمان بازرسی شهرداری تهران در سالن سعدی برج میلاد برگزار شد.
سبحان فرج ون
http://www.tehranpicture.ir/u/j9i